Banner_2
Yazdır

Vulcan nasıl çalışır

Elektronik kirece karşı koruma nasıl çalışıyor?


Scale_Rust_Impulse_Field_Thumb
Vulcan kimyasallar veya tuz KULLANMAYAN bir fiziksel su arıtma sistemidir. Suyun kimyasal karışımını değiştirmez. Bunun yerine, kireç parçacıkları yapışma gücünü kaybedecek şekilde kireç kristallerinin fiziksel özelliklerini değiştirir. Vulcan’ın su ile doğrudan temasının olması gerekli değildir ve borunun dış kısmında bulunur.

Elektronik ünite içinde üretilen ve bir bilgisayarlı mikroçip tarafından kontrol edilen elektrik vuruları/impulsları ile suyu arıtır. Sinyal frekansları boru etrafına sarılmış olan Vulcan vuru şeritleri vasıtasıyla iletilir. Şeritler çiftler halinde etkileşimdedir ve suyu akarken onu işleme tabi tutan bir frekans alanı oluştururlar.
 
     
Line_Gray
Line_Gray
     
Kireç bir çok sorun yaratır

kalk_scale_red_cross Engellenmiş boru sistemleri
kalk_scale_red_cross Mat yüzeyler ve arızalı/hatalı çalışan makineler
kalk_scale_red_cross Yüksek ısıtma maliyetleri
kalk_scale_red_cross Yüksek temizlik harcamaları
kalk_scale_red_cross Borulardaki pas birikimi korozyona yol açar
kalk_scale_red_cross İçme suyunu taşıyan borularda bakteri üremesi
kalk_scale_arrow_grey Pas ve kireç oluşumu hakkında daha fazla bilgi
 

Scale_Rust_Scale_Problems_Thumb
     
Line_Gray
Line_Gray
     
Vulcan bütün bu sorunları nasıl çözer?
   
 
   
1. Vulcan boru ve aletlerdeki kireçlenmeyi durdurur
Vulcan su arıtmas olmadan sudaki kireç partikülleri yapışkan kristaller oluştururlar, daha sonra da katı tortular biriktirirler. Patentli Vulcan-İmpuls-Teknolojisi, doğal elektroforez sürecini kullanarak kalsiyum ve magnezyumun kristallenmesinde değişiklik yapar. Kristaller daha düzgün ve çubuk şeklinde olur ve artık birbirlerine bağlanamazlar. Kireç ince toz şeklinde su ile temizlenir. Yeni birikmelerin oluşumu durdurulur. Çubuk şeklindeki kristaller ne kadar çoksa, kirecin önlenmesi üzerinde  o kadar güçlü pozitif bir etkisi olur.
 
     
Vulcan su arıtmasının sonucu mono kristaller
   
Mono kristaller impuls/vurgu varyasyonu ile oluşturulduğunda, onların boru sistemi içinde yollarına başlamadan önce mümkün olduğunca uzun büyümeleri önemlidir. Kristaller ne kadar büyükse kristallerin parçalara ayrılıp sonunda "ölmesine" kadar o kadar uzun süre geçer. Sıcak suda, bu kristaller hızla büyür ve bu nedenle daha güçlü ve daha uzun yaşarlar. Bu da Vulcan etkisinin ılık suda daha uzun sürdüğünü (yedi güne kadar) ve soğuk suda daha kısa sürdüğünü (yaklaşık iki gün) açıklıyor.  
     
Line_Gray
Line_Gray
     
2. Vulcan boru sisteminizi dikkatlice sıhhi hale getirir
   
Arıtılmamış, sert suda iki eşzamanlı süreç gerçekleşir:

a. İlk süreçte, önce birbirine yapışan daha sonra yüzeylere yapışan kalsiyum kristallerden kaynaklanır. Bu birinci süreç, bir yan ürün olarak karbonik asit (H2CO3) üretir.

b. İkinci süreç esnasında, karbonik asit aynı zamanda mevcut kireç tortularına parçalanır. Bu "doğal çözülme işlemi" olarak adlandırılır. Birikme süreci, doğal çözülme işleminden çok daha hızlı meydana geldiğinde, boruların çapı sürekli azalır..
 
     
Ca(HCO3)2  +  Vulcan Arrow_Black CaCo3  +  CO2  +  H2O
Kalsiyum
hidrojen
karbonat
  Vulcan
impulsı
  Mono-
kristal
  Karbondioksit   Su
   
     
Vulcan su arıtması, kireçlenme süreci ve doğal çözülme süreci arasındaki dengeyi değiştirir. Mono kristaller artık tortu oluşturamaz, bu nedenle ilk işlemin kireç oluşumunu azaltılır. Doğal kireç çözülme süreci artık mevcut tortular ile başa çıkması gerekli ve etkili bir şekilde onlarla mücadele edebilir. Böylece kireç oluştukça daha hızlı kaldırılır. Karbonik asidin doğal fazlası, kireçten kireci çözer. Yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde, borulardaki tortular kaldırılacaktır.   Scale_Rust_Daily_Growth_Thumb
     
Line_Gray
     
Kirecin kaldırılması = Pasın kaldırılması
   
Kireç tortuları oluşur oluşmaz, demir partikülleri içine yerleşir. Böylece, kireç ve pas, boru içinde kırmızı renkli tortu olarak görünen bir malzemenin içine karışır. Vulcan arıtma, kireci parçalarına ayırır, bu aynı zamanda onunla birlikte tüm pası kaldırır.
Kirecin solüsyon içine geri geldiği ve su içinde: kalsiyum, magnezyum ve demir olarak temizlendiği yumuşak bir süreçtir. Bunların hepsini sağlıklı mineraller olarak içmek kesinlikle güvenlidir.
 
     
Line_Gray
     
Kirecin çıkarılması = Bakterilerin çıkarılması
Kirecin, bakteri ve diğer istenmeyen maddeler için bir beslenme zemini olarak davrandığını biliyoruz. Vulcan kurulup kireç tamamen temizlenir temizlenmez, bakterinin beslenme zemini ortadan kaybolur. Bu şekilde, bakteriyel kirlenme büyük ölçüde düşürülür veya hatta tamamen kaldırılır.
 
     
Line_Gray
Line_Gray
     
3. Vulcan, pas hasarına ve delinmeye karşı koruma sağlar
   
Bakır ve/veya demir oksidasyonu, kireçli (sert) su ile teması nedeniyle tüm metal boruların içinde meydana gelir. Bu oksitler ciddi şekilde boru yüzeylerini etkiler ve korozyona yol açabilir. Vulcan-Vuru/İmpuls-Teknolojisi, koruyucu metal-karbonat tabakası oluşturan bir elektroforez etkisi üretir. Boru türüne göre, bu tabaka bakır-karbonat, demir-karbonat veya çinkokarbonattan oluşabilir ve tüm parlak metal yüzeyler üzerine yerleşir. Bu da korozyona neden olabilecek aşındırıcı maddelerden boruyu korur.  
     
Line_Gray
Line_Gray
     
Bilimsel Araştırma
 
kalk_scale_green_point Physical water treatment – how it works"
by Dr. Ing. Hartmut Jühnke
kalk_scale_green_point Steinbeis Institute: Test of Vulcan 5000
kalk_scale_green_point Daha fazlası için: Araştırmalar ve Referanslar
  Scale_Rust_Legend_Thumb

Logo_BG

Kireç ve Pas Problemleri

 

  Flag_UK Flag_ES Flag_FR Flag_IT Globe_Gray
 

quality_logo_row

CWT Vulcan Find us on Facebook
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok